Demolácie

Búracie práce poskytujeme ako komplexnú službu. Zameriavame sa na najnáročnejšie a rizikové demolácie väčších stavieb. 

Zabezpečujeme recykláciu, odvoz a likvidáciu odpadu.

 

Ponuka demolácií : 

  •  priemyselné komíny
  • vodojemy
  • administratívne budovy
  • haly 
  • strojom neprístupné
  •  atď.