Výškové práce

 Búracie práce :
 

Demolácia priemyselných komínov :

 • je zložitá úloha, ktorá si vyžaduje špecializované zručnosti a techniky. Stiesnené priestory a jedinečné štruktúry spôsobujú, že demolácia komínov je pre mnohé závody a zariadenia obzvlášť náročná. Naša firma má dlhoročné skúsenosti, špičkové vybavenie a tím vysoko vyškolených pracovníkov, ktorí dokážu zvládnuť tento typ demolačných prác, s viac ako 15 ročnými skúsenosťami.

Opravy a rekonštrukcie zahrňujú :

Práce na priemyselných komínoch 

 • Sanácia opláštenia 
 • Opravy liatinovej hlavy komína
 • Náter leteckého značenia
 • Opravy dymovodu
 • Ochranné nátery
 • Výmena osvetlenia
 
 

 

Práce na výškových budovách :

 • Opravy striech a opláštenia budov
 • Montáž trapézových plechov
 • Zhotovenie a opravy  svetlíkov
 • Zateplovanie
 • Provedenie náterov konštrukcií
 • Fasády : náter, čistenie
 • Umývanie okien
 • Čistenie a renovácia striech
 • Nástrek proti tvorbe machu

Ostatné výškové práce : 

 • Reklamné billboardy
 • Vypílenie stromov
 • Upratanie snehu zo striech. atď.