Stavebné práce

 • reprofilácia betónu
 • sanácie
 • izolácie
 • aplikácie náterov betónových a kovových konštrukcií 
 • pieskovanie 
 • stavba oporných múrov
 
 • montáž oceľových konštrukcií
 • opravy a rekonštrukcie dopravných a obslužných komunikácií
 • oprava a podlievanie mostných ložísk
 • utesňovanie dilatačných a pracovných škár
 • tryskanie VVL 250 – 1000bar
 • výkopové práce