Stavebné práce

 
  • reprofilácie
  • sanácie
  • izolácie
  • aplikácie náterov betónových a kovových konštrukcií 
  • pieskovanie 
 
  • montáž oceľových konštrukcií
  • opravy a rekonštrukcie dopravných a obslužných komunikácií
  • oprava a podlievanie mostných ložísk
  • utesňovanie dilatačných a pracovných škár
  • tryskanie VVL 250 – 2000bar