Referencie

2024 „Pomocné výškové práce pri strojovej demolácií komína +80m – Frýdek Místek“

2024 „Tryskanie, sanácia a ochranný náter spodnej stavby mosta – Liptovská Osada  “

2024 „Sanácia betónových konštrukcií – ČOV Turá Lúka“

2024 „Montáž a izolácia priemyselných svetlíkov – ASN Metal, Nové Zámky“

2023 „Výstavba šachty Š01 – kotolňa Prievidza“

2023 „Asanácia komína zo železobetónových tvárnic +80m – Trenčianske Teplice“

2023 „Asanácia komína zo železobetónových tvárnic HBH +120m – Handlová“

2023 „výmena 2ks strešných svetlíkov na sklade HARD – Pivovar Šariš “

2023 „príprava podkladu – VUB Bratislava “

2023 „oprava objektových dilatácií a žľabov – NBS Bratislava “

2023 „realizácia základav pod oceľové komštrukcie – Tepelný napájač Baňa Cígeľ – Prievidza “

2023 „rozšírenie základov pre vertikálne kompenzátory na projekt – Tepelný napájač Baňa Cígeľ – Prievidza“

2023 „príprava podkladu záchytných nádrži PTCHEM Sulfurex Nemecká – Dubová“

2023 „Výmena strešného svetlíka  – Pivovar Šariš“

2023 „olemovanie haly pomocou horolezeckej techniky – Volkswagen Bratislava“

2023 „príprava podkladu pre podladový systém Sika Ucrete – EVONIC Slovenská Ľupča“

2023 „Čistenie a náter oceľových konštrukcií – IKEA Malacky“

2023 „montáž polykarbonátu pomocou horolezeckej techniky – Vodná elektráreň Kráľová“

2023 „Kompletná demontáž oceľovej konštrukcie nad vstupnou bránou – (Baťove Závody) Partizánske  “

2023 „Oprava poškodených častí fasády pomocou horolezeckej techniky – Honeywell Partizánske“

2022 „Oprava havarijného stavu priemyselného komína/vyhotovenie revíznej správy – Považská Bystrica“

2022 „Výmena strešného svetlíka – Pivovar Šariš“

2022 „Výmena presvetlenia budovy – Pivovar Šariš“

2022 „Kompletná rekonštrukcia lávka pre peších a cyklistov – Partizánske Šípok“

2022 „Tryskanie a sanácia betónovej konštrukcie – ŽSR Bratislava – Lamač“

2022 „Demolácia komína v nemocnici –  Považská Bystrica“

2022 „Výmena presklenia sladovne – Pivovar Šariš“

2019/2023 „Inovácia a modernizácia plavebných komôr VD – Gabčíkovo“

2021 „Obnova antifoulingového náteru vodná elektráreň Nosice“

2021 „Rekonštrukcia manipulačných plôch Fortischem, a.s.“

2021 „Sanácia a podlievanie ložísk most 220 – D4R7“

2021 „Rekonštrukcia svetlíkov v objekte ANTEC, s.r.o. Považany“

2021 „Demontáž oceľovej konštrukcie síl Gbely“

2021 „Brúsenie a sanácia ríms na mostoch smer Nováky – Prievidza“

2021 „Sanácia mosta obchvat Martin“

2021 „Náter stožiarov na elektrorozvodni Gabčíkovo“

2021 „Výmena a montáž reklamných banerov – mosty smer Nováky – Prievidza“

2021 „Sanácia a utesnenie dilatačných škár NIDO 2 – Bratislava“

2021 „Sanácia, náter leteckého značenia, uzavretie dymovodov, oprava liatinovej hlavy, výmena bleskozvodu a výmena leteckého osvetlenia 140m KVARTET, a.s. – Partizánske“

2021 „Oprava a montáž potrubia Xella Slovensko – Zemianske Kostoľany“

2021 „Montáž bleskozvodu, sanácia komína 100m závod karbit Fortischem, a.s. “

2020 „Oprava ríms, odkvapových žľabov a strešnej krytiny – SVB a NP dom 1374 Prievidza“

2020 „Montáž uzemnenia oceľovej konštrukcie pomocou horolezeckej techniky – Slovnaft Bratislava“