Referencie

2023 „Asanácia komína zo železobetónových tvárnic - Trenčianske Teplice“

2023 „Asanácia komína zo železobetónových tvárnic HBH - Handlová“

2023 „výmena 2ks strešných svetlíkov na sklade HARD - Pivovar Šariš “

2023 „príprava podkladu - VUB Bratislava “

2023 „oprava objektových dilatácií a žľabov - NBS Bratislava “

2023 „realizácia základav pod oceľové komštrukcie - Tepelný napájač Baňa Cígeľ - Prievidza “

2023 „rozšírenie základov pre vertikálne kompenzátory na projekt - Tepelný napájač Baňa Cígeľ - Prievidza“

2023 „príprava podkladu záchytných nádrži PTCHEM Sulfurex Nemecká - Dubová“

2023 „Výmena strešného svetlíka  - Pivovar Šariš“

2023 „olemovanie haly pomocou horolezeckej techniky - Volkswagen Bratislava“

2023 „príprava podkladu pre podladový systém Sika Ucrete - EVONIC Slovenská Ľupča“

2023 „Čistenie a náter oceľových konštrukcií - IKEA Malacky“

2023 „montáž polykarbonátu pomocou horolezeckej techniky - Vodná elektráreň Kráľová“

2023 „Kompletná demontáž oceľovej konštrukcie nad vstupnou bránou - (Baťove Závody) Partizánske  “

2023 „Oprava poškodených častí fasády pomocou horolezeckej techniky - Honeywell Partizánske“

2022 „Oprava havarijného stavu priemyselného komína/vyhotovenie revíznej správy - Považská Bystrica“

2022 „Výmena strešného svetlíka - Pivovar Šariš“

2022 „Výmena presvetlenia budovy - Pivovar Šariš“

2022 „Kompletná rekonštrukcia lávka pre peších a cyklistov - Partizánske Šípok“

2022 „Tryskanie a sanácia betónovej konštrukcie - ŽSR Bratislava - Lamač“

2022 „Demolácia komína v nemocnici -  Považská Bystrica“

2022 „Výmena presklenia sladovne - Pivovar Šariš“

2019/2023 „Inovácia a modernizácia plavebných komôr VD - Gabčíkovo“

2021 „Obnova antifoulingového náteru vodná elektráreň Nosice“

2021 „Rekonštrukcia manipulačných plôch Fortischem, a.s.“

2021 „Sanácia a podlievanie ložísk most 220 - D4R7“

2021 „Rekonštrukcia svetlíkov v objekte ANTEC, s.r.o. Považany“

2021 „Demontáž oceľovej konštrukcie síl Gbely“

2021 „Brúsenie a sanácia ríms na mostoch smer Nováky - Prievidza“

2021 „Sanácia mosta obchvat Martin“

2021 „Náter stožiarov na elektrorozvodni Gabčíkovo“

2021 „Výmena a montáž reklamných banerov - mosty smer Nováky - Prievidza“

2021 „Sanácia a utesnenie dilatačných škár NIDO 2 - Bratislava“

2021 „Sanácia, náter leteckého značenia, uzavretie dymovodov, oprava liatinovej hlavy, výmena bleskozvodu a výmena leteckého osvetlenia 140m KVARTET, a.s. - Partizánske“

2021 „Oprava a montáž potrubia Xella Slovensko - Zemianske Kostoľany“

2021 „Montáž bleskozvodu, sanácia komína 100m závod karbit Fortischem, a.s. “

2020 „Oprava ríms, odkvapových žľabov a strešnej krytiny - SVB a NP dom 1374 Prievidza“

2020 „Montáž uzemnenia oceľovej konštrukcie pomocou horolezeckej techniky - Slovnaft Bratislava“