Výškové práce

Práce vo výškách  robíme s vysokou profesionalitou a odbornosťou vďaka dlhodobým  zkúsenostiam.

Ponuka našich služieb je veľmi široká.

Kompletne rekonštrukcie a oprava výškových objektov.

Opravy a rekonštrukcie zahrňujú :

Práce na priemyselných komínoch 

 • Sanácia opláštenia 
 • Opravy liatinovej hlavy komína
 • Náter leteckého značenia
 • Opravy dymovodu
 • Ochranné nátery
 • Výmena osvetlenia

Práce na výškových budovách :

 • Opravy striech a opláštenia budov
 • Montáž trapézových plechov
 • Zhotovenie a opravy  svetlíkov
 • Zateplovanie
 • Provedenie náterov konštrukcií
 • Fasády : náter, čistenie
 • Umývanie okien
 • Čistenie a renovácia striech
 • Nástrek proti tvorbe machu

Ostatné výškové práce : 

 • Reklamné billboardy
 • Vypílenie stromov
 • Upratanie snehu zo striech. atď.